شرایط نصب دستگاه پکیج

 در مطالب آموزشی

الزامات و شرایط نصب دستگاه پکیج

 1. چنانچه پکیج در داخل ساختمان باشد تعبیه دریچه تامین هوا با سطح مقطع 150 سانتی مترمربع (15*10) در محل نصب دستگاه و در نزدیکترین فاصله به دستگاه پکیج الزامی است.
 2. در صورتی که دستگاه در بالکن یا تراس باشد اطراف آن توسط قاب کابینتی پوشانده شود- سرپوشیده باشد و از طرفین 10c فاصله داشته باشد.
 3. مایعات و مواد قابل اشتعال در مجاورت آن وجود نداشته باشد.
 4. در بالای اجاق گاز و سایر وسایل گازسوز گرمازا نباشد, در موارد اضطرار حداقل 40 سانتیمتر فاصله افقی رعایت گردد بهتر است یک متر باشد.
 5. حداقل فاصله پکیج از دیوار روبرو باید یک متر باشد (دیوار مقابل).
 6. فاصله از دیوار یا کابینت مجاور 10 سانتیمتر باشد.
 7. حداقل فاصله از کف 120 سانتیمتر باشد و حداکثر 150 سانتیمتر.
 8. نصب هرگونه انشعاب بعد از شیرگاز ممنوع می باشد.
 9. هر دستگاه پکیج نیاز به یک دودکش مجزا دارد (مستقل باشد) بدون فن 15- فن دار
 10. پریز برق در زیر پکیج نصب نشود.
 11. از شیلنگهای گاز نسوز با نخ ابریشم استفاده شود, حداقل طول 20 سانتیمتر و حداکثر 120 سانتیمتر باشد.

وظیفه اصلی شیر سه راهی:

سه مسیر دارد. همیشه دو مسیر باز است. مسیر AB همیشه باز می باشد و پمپ در حال کار کردن است. یک موتور برقی دارد که وظیفه باز و بسته کردن مسیر A وb را دارد.

تمام حجم آب مبدل باید در داخل مبدل ثانویه یا مصرفی باشد یا گرمایش.

شرایط نصب دستگاه پکیج

انواع حالت های کارکرد دستگاه پکیج

پست های توصیه شده