آشنایی با قطعات در پکیج

 در مطالب آموزشی

آشنایی با قطعات در پکیج

آشنایی با قطعات در پکیج

قطعه شناسی

آشنایی با کلاهک تعدیل در دستگاه پکیج

کلاهک تعدیل: قطعه ای است که در بالاترین قسمت دستگاه پکیج بدون فن (بالای محفظه احتراق) نصب می شود.
وظیفه اصلی کلاهک تعدیل جلوگیری از پس زدن دود به داخل محفظه احتراق می باشد.
وظیفه فرعی آن:

  • نفوذ هوا از پره میانی و رقیق سازی دود.
  • نصب ترموستات دود بر روی پره میانی کلاهک تعدیل.

جنس کلاهک تعدیل از ورق کالوانیزه به ضخامت 2/0 الی 5/0 میلی متر می باشد.

کالوانیزه: فولاد را با روکش قلع و روی می گویند.

از مشکلات کلاهک تعدیل کثیف شدن آن (بدنه آن) یا “دفرمر” شدن می باشد.
قطر دود کش متصل به کلاهک تعدیل 15 سانتی متر می باشد.

آشنایی با ترموستات دود در پکیج در اموزش تعمیر پکیج در کرج

-ترموستات دود- STR اسمک ترموستاد (ترموستاد یعنی کلید حرارتی)

ترموستات دود (STR) یک کلید حرارتی است که از جنس بی متال (دو فلز غیر هم نام مس و فولاد) تشکیل شده است که در حالت نرمال بسته است (NC).
نرمال دمایی که لازم است تا STR در حالت NC قرار بگیرد دمای کمتر از 60  ̊C می باشد. در واقع می توان گفت اگر دمای STR کمتر از 60  ̊C باشد آنگاه کلید در حالت NC قرار دارد و اگر دمای STR بیشتر از 60  ̊C باشد این قطعه در وضعیت (OPEN) باز قرار می گیرد.
محل نصب STR ترموستات دود بر روی پره میانی کلاهک تعدیل در دستگاه های پکیج بدون فن می باشد. وظیفه این قطعه تشخیص باز یا بسته بودن مسیر دودکش در دستگا های پکیج بدون فن می باشد.

آشنایی با قطعات در پکیج آشنایی با قطعات در پکیج

 

نحوه عملکرد STR

A: هنگامی که مسیر دودکش باز می باشد دمای بدنه کلاهک تبدیل کمتر از 60  ̊C می باشد و در این حالت ترموستاد دود در وضعیت بسته می باشد و مدار برقی آن وصل است (NC).
B: ولی اگر مسیر دودکش بسته باشد جریان دود به داخل کلاهک تعدیل پس زده می شود و باعث افزایش دمای بدنه کلاهک تعدیل می شود تا جایی که دمای بدنه به بیشتر از 60  ̊C می رسد و STR به وضعیت باز تبدیل می شود و مدار برقی آن قطع می گردد (NO).

*مس انبساط طولی بیشتری نسبت به فولاد دارد.
*60% دود را بخار آب تشکیل می دهد (دمای بخار آب 100  ̊).

روش های تست سلامت ترموستاد دود STR

  1. تست بوق (اهم چک) از این روش برای تست سلامت قطعه استفاده می شود (ولتاژ قطع باشد).
  2. اتصال کوتاه یعنی سیم هایی که از برد به ترموستاد دود وصل شده اند کنترل شود.

نکته: در هنگام نصب ترموستاد دود به بدنه کلاهک تعدیل بهتر است از خمیر سیلیکون استفاده شود این خمیر رسانای حرارتی می باشد.
خمیر سیلیکون باعث می شود تا سطح تماس بین بدنه کلاهک و ترموستاد دود افزایش یابد و از طرفی از پوسیدگی بدنه ترموستات دود جلوگیری می شود.

طراحی سایت در کرج

پست های توصیه شده