ترموستات حد (LT)

 در مطالب آموزشی

ترموستات حد (LT) یا LIMIT TERMOSTAT

این قطعه یک کلید حرارتی نرمال بسته (NC) می باشد که بر روی گرمترین نقطه مبدل اولیه یا دو منظوره قرار گرفته است. گرمترین نقطه حوالی خروج آب از مبدل به رادیاتور می باشد.
وظیفه ترموستات حد LT تشخیص و کنترل دمای بدنه مبدل اولیه یا دو منظوره می باشد به نحوی که اگر دماس بدنه بیشتر از 100  ̊C بشود ترموستات حد باز شده و شیر گاز قطع می گردد (NO).
بازه عملکرد ترموستات حد در دستگاه های مختلف بین 100  ̊C تا 110  ̊C متغییر می باشد.
در زمان نصب حتما از خمیر سیلیکون استفاده گردد تا از پوسیدگی بدنه ترموستات LT جلوگیری بعمل آید و هم باعث افزایش سطح تماس بدنه ترموستات و مبدل گردد.

روش های تست سلامت قطعه LT:

  • تست بوق
  • اتصال کوتاه سیم هایی که از برد به ترموستات وصل می باشد.
نوشته های اخیر