انواع رادیاتورها

انواع رادیاتورها انواع رادیاتورها: وظیفه انواع رادیاتورها توزیع گرما در داخل ساختمان می باشد. 1. در رادیاتورهای پره ای: مقدار ظرفیت گرمایی هر پره توسط شرکت سازنده در کاتالوگ آن اعلام می نماید. 2. [...]

آموزش سیستم حرارت مرکزی

در این قسمت به توضیح درباره سیستم حرارت مرکزی پرداخته ایم. آموزش سیستم حرارت مرکزی: آموزش سیستم حرارت مرکزی درباره تجهیزاتی می باشندکه در قسمتی از ساختمان نصب شده حرارت تولید کرده و به بخش های [...]