انواع حالتهای کارکرد دستگاه پکیج

 در مطالب آموزشی

انواع حالتهای کارکرد دستگاه پکیج:

 1. حالت زمستانه:
  با قرار گرفتن دستگاه پکیج در حالت زمستانه آب مدار گرمایش پس از گرم شدن در داخل پکیج به سمت رادیاتورها رفته تا از این طریق محیط یا فضای ساختمان گرم شود.
 2. حالت تابستانه:
  در این حالت جریان آب مصرفی در داخل پکیج گرم شده و بسمت شیرهای آب گرم مصرفی ارسال می شود.
 3. حالت استندبای:
 • الف) دائم : کلید انتخاب فصل را در حالت استندبای قرار داده, در این حالت جریان برق در برد پکیج وجود دارد. اما حالت زمستانه و تابستانه غیرفعال می باشد.
 • ب) موقت: کلید انتخاب فصل را در حالت تابستانه قرار داد, اما شیر آب گرم مصرفی بسته می باشد. یعنی دستگاه آماده بکار است. بعضی از دستگاه ها استندبای دائم را ندارند.
 1. حالت ضد جام یا گیرپاژ:
  در این حالت کلیدی تعبیه نشده است و تابع حالت سوم می باشد. چنانچه دستگاه با گذشت حداکثر 24 ساعت غیرفعال باشد و در حالت استند بای پمپ دستگاه به فرمان برد روشن می شود تا از جامپ کردن یا گیرپاژ کردن پروانه پمپ در داخل بخش حلزونی جلوگیری کند.
 2. حالت آنتی فریز یا ضد یخ زدگی:
  با قرار گرفتن دستگاه پکیج در حالت استندبای (دائم-موقت) اگر دما در مدار گرمایش به 8  ̊ سانتی گراد برسد در اینصورت برد دستگاه پکیج پمپ را فعال کرده و اگر دما به 5  ̊ سانتی گراد برسد علاوه بر پمپ مشعل نیز روشن می شود تا دمای آب مدار گرمایش را به 30  ̊c الی 40  ̊c برساند تا از یخ زدگی دستگاه جلوگیری بعمل آید که این حالت را آنتی فریز یا ضد یخ زدگی می گویند.

انواع حالتهای کارکرد دستگاه پکیج

 

سایر مطالب آموزشی:

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

پست های توصیه شده