آشنایی با فلومتر

 در مطالب آموزشی

تعریف فلومتر:

قطعه ای است که دردستگاه پکیج با برد الکترونیک پیشرفته نصب میشود که علاوه بر حس نمودن, جریان پیدا کردن آب مصرفی دبی آب را تشخیص میدهد.

این قطعه از سه قسمت مجزا از هم تشکیل میشود که شامل:

  1. سنسور تشخیص دهنده دبی و جریان آب مصرفی که شامل سه رشته سیم می باشد.
  2. توربین یا پروانه
  3. مغناطیس متصل به توربین

نحوه عملکرد فلومتر:

هنگامی که آب در مدار مصرفی جریان پیدا می کند, توربین فلومتر را که بصورت محوری نصب شده است را میچرخاند چرخش توربین فلومتر موجب چرخش مغناطیس متصل به آن میشود, چرخش مغناطیس میدان مغناطیس را در کنار سنسور به حرکت در می آوردو جریانی در سنسور القا میکند که قابل اندازه گیری و تقویت است. میزان این جریان وابسته به سرعت توربین و سرعت توربین وابسته به دبی آب مصرفی میباشد. G=V=I

تست برد: توسط ولت متر میزان ولتاژ بین سیمهای ln و com را اندازه میگیریم که باید 5v را نشان بدهد.

تست سنسور F.M: اول آب گرم مصرفی را باز میکنیم تا تابستانه روشن شود و توسط ولت متر سیمهای out و com را اندازه میگیریم باید ولتاژ بین 2 الی 3v را نشان بدهد.

کد رنگ دستگاههای ایساتیس و LG:

قهوه ای__________ ln

آبی__________ com

قرمز__________ out

کاربرد فلومتر در صنایع مختلف

همان طور که گفتیم فلومتر یکی از تجهیزات اندازه گیری می باشد که به کمک آن قادر هستید مقدار مواد عبوری را به نسبت زمان اندازه گیری نماییم. از Flow meter در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به جهت اطلاع از مقدار دقیق سیال عبوری مانند گاز طبیعی و یا نفت و روغن و غیره مرد استفاده قرار می دهند.

به کمک محاسبات ساده ای بین سرعت سیال و زمان می گردد حجم عبوری را محاسبه کرد و به کمک چگالی سیال جرم سیال عبوری نیز تعیین می گردد که دانستن جرم ماده عبوری در صنایع بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین با توجه ملاحظات مالی در خرید و فروش، اندازه گیری دقیق سیال عبوری نیز مهم است مانند کنتور های گاز خانگی و سایر کنتور ها به ویژه در تبادلات نفتی.

 

 

سایر مطالب آموزش تعمیر پکیج :

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

آموزش سیستم حرارت مرکزی

آموزش تعمیر پکیج در کرج

طراحی سایت در کرج

پست های توصیه شده