آشنایی با پرشرسوئیچ آب در پکیج

 در مطالب آموزشی

کلید ایمنی حداقل فشار آب در مدار گرمایش (کلید MPS)

پرشرسوئیچ آب در پکیج، وظیفه این قطعه تشخیص و کنترل حداقل فشار آب در مدار گرمایش میباشد. به نحوی که اگر فشار آب مدار گرمایش به کمتر از 0/45 بار برسد, برد دستگاه پکیج را خاموش میکند تا از آسیب رساندن به پمپ و مبدل جلوگیری شود. این قطعه در دو نوع آنالوگ یا دیجیتال در دستگاه پکیج قرار گرفته است.

MPS آنالوگ: این قطعه یک کلید دیافراگمی و اختلاف فشاری می باشد. جنس دیافراگم از لاستیک یا فلز می باشد. در یک سمت دیافراگم فشار آب مدار گرمایش و در سمت دیگر آن فشار فنری معادل 0/4 بار قرار گرفته است. فنر از یک سمت به دیافراگم و از سمت دیگر به یک میکروسوئیچ NO وصل است.
اگر فشار آب در مدار گرمایش بیشتر از 0/45 بار باشد در اینصورت به دیافراگم فشار وارد کرده و فنر جمع میشود, در اینصورت میکروسوئیچ از حالت NO به حالت CLOS تبدیل میشود. اما اگر فشار آب کمتر از 0/4 بار باشد در اینصورت فنر قادر به وصل کردن میکروسوئیچ نبوده و دستگاه روشن نمیشود.

 

کلید MPS

سایر مطالب آموزش تعمیر پکیج در کرج

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

آموزش سیستم حرارت مرکزی

نحوه تست پرشر سوئیچ آب پکیج

در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد (بیشتر از ۶٫۰ بار باشد)با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را

تست کرده اگر مداز بسته باشد این قطعه سالم بوده و در صورت باز بودن خراب می باشد یه صورت ساده تر شما قادر هستید اهمتر را روی بیزر یا بوق قرار دهید وبه دو سر پرشر سوئیچ آب پکیج برنید اگر بوق اهمتر فعال گردد قطعه سالم بوه و در غیر این صورت خراب می باشد

شما میتوانی اطلاعات بیشتری از کلید MPS توسط آموزش تعمیر پکیج در کرج داشته باشید.

پست های توصیه شده