آشنایی با پرشرسوئیچ آب در پکیج

 در مطالب آموزشی

کلید ایمنی حداقل فشار آب در مدار گرمایش (کلید MPS)

پرشرسوئیچ آب در پکیج، وظیفه این قطعه تشخیص و کنترل حداقل فشار آب در مدار گرمایش میباشد. به نحوی که اگر فشار آب مدار گرمایش به کمتر از 0/45 بار برسد, برد دستگاه پکیج را خاموش میکند تا از آسیب رساندن به پمپ و مبدل جلوگیری شود. این قطعه در دو نوع آنالوگ یا دیجیتال در دستگاه پکیج قرار گرفته است.

MPS آنالوگ: این قطعه یک کلید دیافراگمی و اختلاف فشاری میباشد. جنس دیافراگم از لاستیک یا فلز میباشد. در یک سمت دیافراگم فشار آب مدار گرمایش و در سمت دیگر آن فشار فنری معادل 0/4 بار قرار گرفته است. فنر از یک سمت به دیافراگم و از سمت دیگر به یک میکروسوئیچ NO وصل است.
اگر فشار آب در مدار گرمایش بیشتر از 0/45 بار باشد در اینصورت به دیافراگم فشار وارد کرده و فنر جمع میشود, در اینصورت میکروسوئیچ از حالت NO به حالت CLOS تبدیل میشود. اما اگر فشار آب کمتر از 0/4 بار باشد در اینصورت فنر قادر به وصل کردن میکروسوئیچ نبوده و دستگاه روشن نمیشود.

 

کلید MPS

سایر مطالب آموزش پکیج در کرج

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

آموزش سیستم حرارت مرکزی

نوشته های اخیر