فلو رگلاتور

 در مطالب آموزشی

فلو رگلاتور F.R

فلو رگلاتور پکیج دقیقا عملکردی همانند فلوسوئیچ دارد و تنها تفاوت آن در سنسور آن میباشد که دارای یک لامپ LED میباشد. این قطعه دارای 3 رشته سیم به رنگهای آبی (مثبت-فاز) سفید (مثبت-فاز) و قرمز (منفی-نول) میباشد. سیم قرمز رنگ نول به دلیل روشن شدن LED میباشدا.

وقتی که سنسور روشن میشود در واقع هنگامی است که جریان آب مصرفی برقرار میشود. یعنی شناور تفلونی و مغناطیسی متصل به آن را به سمت بالای فلورگلاتور حرکت داده است و مغناطیس روبروی سنسور قرار میگیرد و کلید را در وضعیت فعال قرار میدهد (مدار برق سنسور وصل است CLOSE) در این صورت لامپ LED به رنگ قرمز که بر روی سنسور قرار دارد روشن و فعال است.

روشهای تست سلامت  

  1. قرار دادن قسمت منفی آهنربا در داخل سنسور که در صورت سالم بودن سنسور LED روشن میشود.
  2. اتصال کوتاه سیمهای سفید و آبی که هر دو فاز هستند.
  3. علاوه بر مشکلات فلوسوئیچ چون این قطعه دارای فنر داخل برنجی میباشد ممکن است فنر داخل آن شکسته باشد

سایر مطالب آموزشی:

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

آموزش سیستم حرارت مرکزی

نوشته های اخیر